Japan

FIRST ENGINEERING Co. Ltd

3-2-5 Nihonbashi-Ningyocho
Chuo-ku
kyo, 103-0013
JAPAN
T: +81 3 5623 2321

F: +81 3 5623 2322

E: info@first-eng.co.jp 

W: www.first-eng.co.jp


Contact:  Hiromu Yoshida